tillbaka

Rödklöver


Rödklöver är en av våra mest odlade vallbaljväxter. Arten anses främst vara en ensilageväxt eller torrhöväxt. På grund av dess känslighet för nedtrampning lämpar den sig sämre för betesvallar än vitklövern. I vallblandningar används rödklöver främst tillsammans med timotej och ängssvingel. Sortens  tillväxtrytm gör att den passar bäst i tvåskördesystem. Vissa rödklöver sorter kan dock skördas tre ggr.

Bjursele (2n)

En odlingssäker sort som är mycket vinterhärdig och passar inre och norra Norrland.


Rajah (2n)

Medelsen sort med god återväxtförmåga som passar i treskördesystem. Har god resistens mot nematoder o klöverröta. Lämplig i Götaland.

Rozeta
Ny diploid medelsen sort med hög torrsubstansskörd. God återväxt då den utvecklar sig väl efgter avslagning.  
Nancy (4n)
Tetraploid sort för Götaland och södra Svealand. Bra återväxtförmåga. Lämpad för treskördesystem
 Medelsen, uthållig, högavkastande och har en bra stjälkstyrka.

 

(4n) = tetraploid och (2n) = diploid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forsbecks AB - Skänninge