tillbaka

Vitklöver


Vitklöver är en flerårig växt som växer med underjordiska utlöpare som bildar stora mattor. Växten har långsam etablering men en tidig första skörd gynnar tillväxten. Tillväxtrytmen gör att den kan samodlas med t.ex. ängssvingel, rajgräs och ängsgröe.

 

Vitklöver utgör ett alternativ till rödklöver i slåttervallar som skördas minst tre gånger och ligger i fler än tre år.

 

Riesling (m)

Ger mycket hög torrsubstansavkastning. Har god uthållighet och är högavkastande i område A-G. Den sena återväxten är särskilt stor och sorten passar för både ensilage och bete. Lämplig i Götaland och Svealand.

 

 

(s) = små blad och (m) = medelstora blad.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forsbecks AB - Skänninge