tillbaka

Eng. Rajgräs


Engelskt rajgräs är ett bladgräs med stor och mycket hög energihalt. Det har det bästa fodervärdet av alla gräsarter och är ett något tuvbildande gräs som används vid betes- och ensilagevallar. Växten etablerar sig snabbt och är aggresivt. Inom arten finns många sorter med skiftande egenskaper såsom växtsätt, tidighet, återväxtförmåga, resistens och kromosomtal.


Gräsets återväxt är snabb och bör skördas och/eller betas 3-4 ggr/säsong.

Herbie

(2n)

En sen sort, samma avkastning som Helmer men ger större återväxt. Särskilt lämplig till bete men även slåtter. Odlingsområde framför allt i södra Götaland.

Kentaur
(4n)

En medelsen sort som utmärkt sig i de svenska sortförsöken för sin goda vinterhärdighet och med en överlägsen avkastningspotential.  
     
 

(4n) = tetraploid och (2n) = diploid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forsbecks AB - Skänninge