tillbaka

Rajsvingel & Rörsvingelhybrid


Hykor
En medelsen rörsvingelhybridsort med stor avkastningspotential, uthållig och god torktålighet.

 

Felopa
Medelsen tetraploid rajsvingel. Är en högavkastande sort med god vinterhärdighet och snabb vårtillväxt. Lämplig i första hand i Götaland men är möjlig att odla även i Svealand.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forsbecks AB - Skänninge