tillbaka

Rödsvingel


Gondolin
En mycket torktålig sort. Är tidig på våren och bildar snabbt ett tätt bestånd rikt på utlöpare. Anspråkslös härdig sort för betesvallar och fånggröda. Har stort innehåll av protein och är av medelsen till sen typ och högvuxen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forsbecks AB - Skänninge