tillbaka

Övriga vallgrödor


Blålusern

   
En högvuxen djuprotad baljväxt som är den mest produktiva av alla baljväxter på jordar
där den trivs. Svaga sidor är dålig tålighet mot betning och känslighet mot beskuggning
under insåningsåret.

Vela
Flerårig, mycket god vinterhärdighet och sjukdomsresistens.

Vela Ympad
   

 

Italienskt Rajgräs

 
Danergo
Tetraploid sort med hög torrsubstansskörd redan första året, kombinerat med upprätt växtsätt och god sjukdomsresistens.  

 

Ängsgröe

   
Balin

Ger stor avkastning med jämn fördelning över säsongen. Sorten är tidig.

 


West. Rajgräs

   
Ettårigt grönfodergräs som ger mycket hög torrsubstansskörd. Passar som skyddsgröda för vallinsådd. Flera skördar krävs under säsongen för att ge tillräckligt med ljus till vallinsådden.  
     

Fång Rajgräs

    

 


 

 

 
Forsbecks AB - Skänninge