tillbaka

GREEN
Perfekt för dig som vill ha en extra fin gräsmatta utan eng. rajgräs. Etablerar sig något långsammare än villagräsmattan Park.

Art Sort %-andel
Rödsvingel Musica 35
  Moccasin 20
  Joppa 20
Ängsgröe Miracle 10
  Orfeo 15
GRÄSMATTEFRÖBLANDNING

 

Utskrift av Green (pdf)

 

 
Forsbecks AB - Skänninge