tillbaka

PARK
Utmärkt blandning för villagräsmattan med snabb etablering.
Art Sort %-andel
Rödsvingel Wilma 20
  Joppa 20
  Moccasin 20
Ängsgröe Miracle 10
  Orfeo 10
Eng.rajgräs Gator 20
GRÄSMATTEFRÖBLANDNING

  Utskrift av Park (pdf)

 

 
Forsbecks AB - Skänninge