tillbaka

RENOVERA
För gräsmattor som utsätts för lite hårdare slitaget. Snabb etablering.
Art Sort %-andel
Rödsvingel Wilma 15
  Joppa 15
Ängsgröe Orfeo 15
Eng.rajgräs Gator 35  
  Taya 20  
GRÄSMATTEFRÖBLANDNING

  Utskrift av Renovera (pdf)
 
Forsbecks AB - Skänninge