tillbaka

AlsikeklöverFrida
Tetraploid alsikeklöver för hela landet. Högavkastande universalsort. Passar på fuktiga jordar med lågt pH.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forsbecks AB - Skänninge